Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області

шукає у свою команду:

 • головного спеціаліста відділу з питань проходження державної служби управління персоналом

Основні посадові обов’язки:

Здійснення:

 • виконання обов’язків, передбачених ст.ст. 8, 62 Закону України від                    10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», завдання та обов’язків, що випливають із положень про Головне управління, про Управління персоналом та про відділ з питань проходження державної служби Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області;
 • додержання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;

     внесення пропозиції заступнику начальника управління – начальнику відділу з питань проходження державної служби Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

    Ведення встановленої звітно-облікової документації, участь у підготовці державної статистичної звітності та іншої інформації з кадрових питань.

Забезпечення:

 • складання списків штатно-посадового обліку працівників Головного управління;
 •  прийом документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проведення перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомлення кандидатів про результати такої перевірки та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору;
 • надсилання кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмових повідомлень про результати конкурсу;
 • підготовку документів для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», довідки про її результати.

Здійснення:

 • підготовки проектів наказів про відрядження персоналу Головного управління та інших наказів з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • реєстрацію наказів про відрядження та інших наказів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Взяття участі:

 • у роботі щодо надання відпусток працівникам Головного управління, здійснення контроль за виконанням графіка відпусток;
 • у підготовці та складанні довідок, звітів, інформації та інших документів з питань, що належать до компетенції відділу.

Здійснення роботи з документами у відповідності до чинного законодавства.

Здійснення:

 • підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Головного управління;
 • обчислення  стажу роботи та державної служби;
 • контролю за встановленням надбавок за вислугу років;
 • формування графіка відпусток персоналу Головного управління, підготовку проектів наказів щодо надання відпусток персоналу, контроль їх надання та ведення відповідного обліку;
 • підготовку у межах компетенції документів щодо призначення пенсій персоналу Головного управління;
 • видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
 • підготовку документів для проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Головному управлінні;
 • підготовку документів для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», довідки про її результати.
 • розгляду звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію;
 • надання роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

Здійснення за дорученням заступника начальника управління – начальника відділу інших функцій, що випливають із покладених на відділ з питань проходження державної служби та управління персоналом Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області  завдань.

Забезпечення:

 • складання Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
 • ознайомлення державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління, посадовими інструкціями;
 •  у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • несення безпосередньо відповідальності за порушення нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної  безпеки та виробничої  санітарії.

Виконання інших обов’язків, визначених у Положенні про структурний підрозділ  та за рішенням безпосереднього керівника виконує обов’язки іншого державного службовця цього структурного підрозділу у зв’язку з його тимчасовою відсутністю.

 Обов’язкові вимоги: 

 • громадянство України;
 • наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства: Кодекс законів про працю України,  Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про центральні органи виконавчої влади», інших законодавчих та нормативних актів, що регулюють трудові відносини та проходження державної служби. 

Умови відбору та призначення на посаду:

 • призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 5800 грн.,

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу: pl.hr@land.gov.ua.

За результатами опрацювання резюме, відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду.

У разі виникнення запитань звертатися за телефоном (0532) 64 12 42.