Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області шукає у свою команду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області (на період дії воєнного стану до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану)

Основні посадові обовязки:

1
Ведення синтетичного та аналітичного обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з веденням інвентарних карток на кожний об’єкт чи групу однотипних об’єктів.
2
Опрацювання первинної документації з оприбуткування, обліку, списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, запасів та  відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом основних засобів та запасів та занесенням записів до  меморіальних ордерів №4-0авт, 9-авт, 13-авт, 13-1 авт, 16 авт,17-авт,17-1-авт, 19-авт.
3
Складання обігових відомостей по рахункам обліку основних засобів та інших оборотних матеріальних активів, запасів.
4
Проведення  інвентаризації матеріальних цінностей     Головного управління в складі інвентаризаційної комісії та забезпечення  документального оформлення її результатів    Проведення нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних нематеріальних активів згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з відображенням результатів в меморіальному ордері №20-авт.
5
Ведення обліку позабалансових рахунків.
6
Складання та подання  відповідної звітності до органів статистики.
7
Опрацювання подорожніх листів  та звіту про використання пального, наданих до відділу  бухгалтерського обліку відділом матеріально-технічного забезпечення, оформлення акту по списанню  пального відповідно встановлених норм витрат пального на 100 км пробігу.
8
Забезпечення своєчасного опрацювання, оформлення, зберігання та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.
9
Проведення аналізу нормативних, методичних та довідкових документів з питань організації ведення бухгалтерського обліку.
10
Виконання інших обов’язків, визначених у Положеннях про відділ та фінансове управління.

 Обов’язкові вимоги: 

  • громадянство України;
  • вища освіта, не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
  • вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці:

  • посадовий оклад – 11855 грн.;
  • надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

 Умови відбору та призначення на посаду:

  • призначення на посаду строкове на період дії воєнного стану до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу: pl.hr@land.gov.ua.

За результатами опрацювання резюме, відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду.

У разі виникнення запитань звертатися за телефоном (0532) 64 12 42.