Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області шукає у свою команду головного спеціаліста відділу оцінювання та професійного розвитку управління персоналом

Основні посадові обов’язки:

1
Виконання обов’язків, передбачених ст.ст. 8, 62 Закону України від   10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», завдань, що випливають із положень про Головне управління, про Управління персоналом та про відділ оцінювання та професійного розвитку, повноваження якого поширюються на структурні підрозділи Головного управління.
2
Здійснення: додержання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;внесення пропозицій начальнику відділу з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;ведення встановленої звітно-облікової документації;участь у підготовці державної статистичної звітності;складання списків штатно-посадового обліку працівників Головного управління.надання іншої інформації з кадрових питань;
3
Забезпечення: приймання документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В»;проведення перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам;повідомлення кандидатів про результати такої перевірки;подання їх на розгляд конкурсної комісії;здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору;надсилання кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмових повідомлень про результати конкурсу.
4
Організація роботи: підготовка проектів наказів про відрядження персоналу Головного управління та інших наказів з питань, що відносяться до компетенції відділу;реєстрація наказів про відрядження та інших наказів з питань, що відносяться до компетенції відділу.
5
Забезпечення участі у роботі: щодо надання відпусток працівникам Головного управління;здійснення контролю за виконанням графіку відпусток;щодо підготовці та складанні довідок, звітів, інформацій;роботи з документами у відповідності до чинного законодавства.
6
Організація розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформації, надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції відділу.
7
Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
8
Забезпечення здійснення ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Головному управлінні.
9
Знання правил ділового етикету, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. Несе безпосередню відповідальність за порушення нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної  безпеки та виробничої  санітарії.
10
Виконання інших обов’язків, визначених  у Положенні про відділ та рішенням безпосереднього керівника виконує посадові обов’язки іншого державного службовця цього відділу в зв’язку з його тимчасовою  відсутністю.

 Обов’язкові вимоги: 

  • громадянство України;
  • вища освіта, не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
  • вільне володіння державною мовою.

Умови оплати праці:

  • посадовий оклад – 11 855 грн.;
  • надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

 Умови відбору та призначення на посаду:

  • призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу: pl.hr@land.gov.ua.

За результатами опрацювання резюме, відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду.

У разі виникнення запитань звертатися за телефоном (0532) 64 12 42.

Головний спеціаліст відділу оцінювання та професійного розвитку управління персоналом.