Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області

шукає у свою команду:

 • головного спеціаліста відділу правової та договірної роботи.

Основні посадові обов’язки:

 • Забезпечення правильного застосування законодавства в Головному управлінні та його структурних підрозділах, інформування начальника Юридичного управління про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.
 • Розроблення та участь у розробленні проектів  нормативно-правових актів, проектів актів законодавства, міжнародних договорів та інших правових документів з питань, що належать до компетенції Головного управління в межах повноважень відділу.
 • Перевірка відповідності законодавству проектів розпорядчих актів (наказів, розпоряджень та інших документів), що подаються на візування начальнику Юридичного управління, стосовно питань, які відносяться до компетенції Головного управління.
 • Участь у підготовці, укладанні господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, забезпечує додержання вимог законності документів правового характеру з питань договірної роботи.
 • Організація виконання робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи в межах компетенції відділу.
 • За погодженням із начальником Юридичного управління участь у переговорах з підприємствами, установами, організаціями з питань укладання договорів про надання послуг, виконання робіт, поставки товарів та інших, внесення в них змін та їх розірвання.
 • Реєстрація договорів та додаткових угод до них, ведення журналів обліку договорів. Узагальнення практики застосування земельного законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, проведення роботи щодо перегляду нормативних актів з метою приведення іх у відповідність із законодавством, підготовка пропозицій щодо внесення змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.
 • Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності Головного управління, розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Головного управління, вносить їх на розгляд начальника Юридичного управління.
 • Сприяння додержанню законності в реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку. В межах компетенції відділу організація і проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань спеціалістів Головного управління, інформування про законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування; надання консультації з правових питань та з питань договірної роботи, надання правової допомоги спеціалістам Головного управління, які потребують соціального захисту.
 • Здійснення розгляду звернень органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, запити та звернення депутатів всіх рівнів, адвокатські запити, запити на публічну інформацію,  листи правоохоронних органів та підготовка за ними відповідних рішень та відповідей з питань, що віднесені до компетенції відділу. Виконання інших функцій, відповідно до покладених на відділ завдань.

 Обов’язкові вимоги: 

 • громадянство України;
 • наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою.

 Умови відбору та призначення на посаду:

 • призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу: pl.hr@land.gov.ua.

За результатами опрацювання резюме, відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду.

У разі виникнення запитань звертатися за телефоном (0532) 64 12 40.