Міністерство аграрної політики та продовольства України наказом від 02.12.2016 № 509 затвердило Порядок використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою. Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 року за №1646/29776. Із текстом документу можливо ознайомитись за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16

Вимогами зазначеного Порядку передбачено, що всі роботи із землеустрою виконуються у системі координат УСК-2000, або місцевих системах координат, однозначно зв’язаних із системою координат УСК-2000.

Звертаємо увагу сертифікованих інженерів – землевпорядників на необхідності дотримання норм вказаного Порядку у своїй діяльності.