1. Клопотання розробника об’єкта експертизи  на здійснення контролю щодо усунення зауважень.
  2. Коректурний аркуш підписаний та скріплений печаткою розробника документації, що є додатком до клопотання.
  3. Оригінал висновку державної експертизи землевпорядної документації без сторонніх відміток.
  4. Оригінал доопрацьованого об’єкту державної експертизи.