Основні посадові обовязки:

 1. Планування та організація роботи з внутрішнього аудиту в Головному управлінні. Забезпечення подання до Управління внутрішнього аудиту Держгеокадастру Стратегічного та Операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту (змін до них) для подальшого формування зведених планів, в термін не пізніше початку планового періоду у двох примірниках, які після погодження Держгеокадастром затверджуються начальником Головного управління в термін не пізніше початку планового періоду.
 2. Забезпечення підписання разом із начальником Головного управління декларації внутрішнього аудиту, в якій зазначається мета (місія) та цілі, принципи незалежності, основні повноваження та обов’язки сектору. У разі призначення нового керівника Головного управління або головного спеціаліста з внутрішнього аудиту декларація внутрішнього аудиту підписується протягом місяця з дня такого призначення. За ініціативи Начальника Головного управління або головного спеціаліста з внутрішнього аудиту вносяться зміни до декларації внутрішнього аудиту.
 3. Формування та ведення бази даних простору внутрішнього аудиту Головного управління. 4. Забезпечення своєчасного та якісного виконання покладених на головного спеціаліста з внутрішнього аудиту завдань функцій, планування, організації та проведення на належному рівні заходів внутрішнього аудиту. Подання на розгляд начальнику Головного управління аудиторських звітів та рекомендацій.
 4. Забезпечення проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів.
 5. Забезпечення підготовки та своєчасного подання звіту про результати діяльності з внутрішнього аудиту.
 6. Щорічне складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, її підписання та подання на затвердження начальнику Головного управління, забезпечення її виконання. Здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та інформування начальника Головного управління про її результати.
 7. Здійснення документування ризиків та способів реагування на них. Опрацювання інформації структурних підрозділів Головного управління про діяльність з управління ризиками, а також про стан виконання рішень/заходів, прийнятих/вжитих за результатами її проведення у відповідності до Основних засад здійснення внутрішнього контролю у Головному управлінні Держгеокадастру у Полтавській області.
 8. Розгляд та аналіз проектів договорів, які укладаються Головним управлінням відповідно до законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, на предмет цільового та ефективного використання коштів.
 9. Ведення діловодства, архіву та контроль за виконанням документів щодо діяльності з внутрішнього аудиту. Прийняття участі у формуванні, збереженні, передачі до архіву та знищенні справ внутрішнього аудиту відповідно до законодавства.

 

 Обов’язкові вимоги: 

 • громадянство України;
 • вища освіта, не нижче бакалавра, молодшого бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою.

 Умови відбору та призначення на посаду:

 • призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу: dkzrcadri@ukr.net .

 

За результатами опрацювання резюме, відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду.

 

У разі виникнення запитань звертатися за телефоном (0532) 64 12 42.