Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області шукає у свою команду заступника начальника управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області

Основні посадові обов’язки:

Керівництво та організація роботи відділу:

– забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

– здійснення  моніторингу  та контролю за виконанням працівниками відділу  посадових обов’язків, правил внутрішнього  трудового та службового розпорядку.

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України «Про  бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні».

Забезпечення контролю за:

 •  відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій;
 • використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • дотримання вимог нормативно-правових актів щодо проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу та участь в проведенні;
 • за правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;
 •  перерахуванням податків і зборів, передбачених законодавством (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

–     внесенням записів до меморіального ордеру №2-авт по мірі надходження і обробки  первинних документів.

Організація роботи  щодо:

 • своєчасного та в повному обсязі нарахування заробітної плати, розрахунків з працівниками у відповідності з наказами та табелями робочого часу;
 • нарахування та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам по листкам непрацездатності, подання заяв – розрахунків та повідомлень про виплату застрахованим особам;
 • нарахування та виплати  додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведення розрахунків з військовими комісаріатами по відшкодуванню витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов’язаним, призваним на збори, військову службу;

проведення розрахунків з підзвітними особами по коштам, виданим на відрядження.

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Забезпечення участі у роботі щодо складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, статистичної звітності, звітності до органів фіскальної служби.

Забезпечення зберігання, оформлення  та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення  і мобілізація внутрішньо-господарських резервів.

Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити  та звернення народних депутатів, запити на інформацію, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

Виконання інших обов’язків, визначених у Положенні про структурний підрозділ та за рішенням безпосереднього керівника виконує посадові обов’язки іншого державного службовця цього структурного підрозділу у зв’язку з його тимчасовою відсутністю.

 Обов’язкові вимоги: 

 • громадянство України;
 • наявність вищої освіти ступеня не нижче магістра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
 • знання законодавства:

        Бюджетний кодекс України;

         Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку;

        Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

        Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;
Наказ від 02.03.2012  № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України».           

Умови відбору та призначення на посаду:

 • призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу: dkzrcadri@ukr.net .

За результатами опрацювання резюме, відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду.

У разі виникнення запитань звертатися за телефоном (0532) 64 12 42.