На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» зі змінами, враховуючи пропозицію Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області (суб’єкта надання адміністративних послуг)  Рішення тридцять сьомої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 21.10.2020 р. внесено зміни до Переліку адміністративних послуг, що надаються через Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради, визначеного додатком до рішення тридцять шостої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 04 травня 2020 року «Про визначення Переліку адміністративних послуг, що надаються через Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради», а саме  включено послугу:

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що перебувають у державній власності.

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що перебувають у державній власності

(назва адміністративної послуги)

Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  Інформація про центр надання адміністративної послуги

Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг  Полтавської міської ради
1. Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги 36000, м.Полтава, вул.Соборності,36
2. Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги Понеділок, вівторок, середа, субота:  0800 – 1715

четвер:  0800 –  2000

п’ятниця:  0800 –  2015

неділя: вихідний

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги Телефон/факс:  (0532) 60-63-70, (05322) 7-53-05, (05322) 2-05-65

e-mail: upravlinnya@cnap-pl.gov.ua

веб-сайт: http://www.cnap-pl.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Статті 118, 122, 123, 124 Земельного кодексу України
5. Акти Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014   № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”
6. Акти центральних органів виконавчої влади
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява
9. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Заява

Документація із землеустрою

Позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації (у разі необхідності її проведення згідно із законом)

У разі подання заяви уповноваженою особою додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження

10. Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Подається до центру надання адміністративних послуг особисто заявником (уповноваженою особою заявника), направляється поштою
11. Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк надання адміністративної послуги Протягом 14 календарних днів з дня одержання заяви та документів субʼєктом надання адміністративної послуги
13. Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Невідповідність документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів
14. Результат надання адміністративної послуги Рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, або рішення про відмову у передачі у власність, наданні у користування земельних ділянок
15. Способи отримання відповіді (результату)

Видається центром надання адміністративних послуг заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у заяві