ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказом Головного управління

Держгеокадастру у Полтавській області

Від 17.12.1015р. № 55

            П Л А Н                  

заходів Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні ( антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

 

п/п

Найменування завдання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 Найменування заходу Строк виконання Відповідальні за виконання
1. Створення інституціонального механізму формування та реалізації державної антикорупційної політики Сприяння проведенню Управлінню запобігання та виявлення корупції Держгеокадастру  аналізу роботи уповноважених підрозділів( осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі-уповноважені підрозділи) та надання інформації про діяльність Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області та його територіальних органів Червень 2016 року керівник Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області

Сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління

Участь у тренінгах, семінарах, робочих нарадах для працівників уповноважених підрозділів, що проводяться Держгеокадастром Відповідно до строків визначених Держгеокадастром Сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління
    Організація проведення тренінгів, семінарів, нарад, тощо для уповноважених підрозділів територіальних органів Головного управління 2016-2017 роки

( не рідще одного разу на рік)

Сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління
2. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Проведення на основі результатів аналізу корупційних ризиків моніторингу дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату Головного управління, його територіальних органів, та притягнення в межах компетенції до відповідальності осіб, винних у його порушенні 2016-2017 роки Сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління уповноважені підрозділи територіальних органів Головного управління
Проведення методичної та роз’яснювальної роботи із застосуванням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності  осіб, винних у його порушенні, а також запобігання його виникненню

 

2015-2017 роки Сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління,уповноважені підрозділи територіальних органів Головного управління
3. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) Створення умов для внесення працівниками апарату Головного управління , його територіальних органів повідомлень про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційний

веб-сайт, засоби електронного зв’язку

Січень 2016 року Сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління, його територіальні органи

 

4. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів корупційних ризиків Подання до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області інформації про затвердження його територіальними органами антикорупційних програм, надання завірених належним чином копій Протягом 10 календарних днів після затвердження антикорупційної програми

 

Керівники територіальних органів Головного управління
Подання до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області  інформації про виконання територіальними органами антикорупційних програм Щороку до 5 січня., 1квітня, 1 липня та 1 жовтня Керівники територіальних органів Головного управління
Забезпечення визначення відповідальних осіб територіальних органів Головного управління за розроблення антикорупційних програм та вжиття заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства

 

До 25 грудня

2015 року

Керівники територіальних органів Головного управління
Узагальнення інформації про виконання територіальними органами Головного управління антикорупційних програм

 

Щороку до 20 січня , 5 квітня,

5 липня, 5 жовтня

Керівники територіальних органів Головного управління
5. Зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації Забезпечення апаратом Головного управління протягом шести місяців оприлюднення та подальшого оновлення на своєму офіційному веб-сайті наборі даних, які  підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 20 квітня 2015 року, постійно (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р № 835) Керівники структурних підрозділів апарату Головного управління

(в межах компетенції)

Проведення апаратом Головного управління аналізу доступності публічних реєстрів, які мають суспільно важливу інформацію,подання ним пропозицій щодо розкриття даних, які містяться у таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу ( у тому числі шляхом здешевлення) Березень 2016 року Керівники підрозділів апарату Головного управління ( в межах компетенції)