Забезпечення учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО земельними ділянками

 

Законодавчі підстави та доручення уряду щодо першочергового розгляду звернень учасників АТО і членів сімей загиблих учасників АТО для відведення їм земельних ділянок.

 

Відповідно до частини 14 ст. 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” учасникам бойових дій (статті 5, 6) встановлено пільги, зокрема щодо першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

У межах реалізації доручень уряду щодо впровадження програми соціальної допомоги сім’ям військовослужбовців, які беруть участь у виконанні завдань щодо здійснення антитерористичної операції у східних та південно-східних областях України, Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області та органами Держгеокадастру (Держземагентства) на місцях вживаються вичерпні заходи щодо реалізації вищезазначеною категорією громадян їх конституційних прав на безоплатне отримання земельних ділянок із земель запасу державної (комунальної) власності для будівництва то обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва, особистого селянського господарства та індивідуального дачного будівництва.

19 серпня 2015 року уряд своїм розпорядженням № 898 зобов’язав Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру і обласні державні адміністрації за участю органів місцевого самоврядування визначити (зарезервувати) земельні ділянки для відведення учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО і забезпечити першочерговий розгляд звернень учасників АТО і членів сімей загиблих учасників АТО щодо відведення їм земельних ділянок. Органам місцевого самоврядування уряд також рекомендував розглядати в першочерговому порядку звернення учасників АТО і членів сімей загиблих учасників АТО щодо відведення їм земельних ділянок.

Крім цього уряд зобов’язав Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру і обласні державні адміністрації та рекомендував органам місцевого самоврядування розмістити на власних веб-сайтах інформацію про місце розташування, цільове призначення та площу земельних ділянок, які можуть бути відведені учасникам АТО і членам сімей загиблих учасників АТО.

 

Виконання доручень уряду на місцях

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 898 за окремими дорученнями Держгеокадастру в області станом на 10 вересня 2015 року було зарезервовано понад 4,7 тис. га земель державної та комунальної власності, що перебувають у запасі, учасникам АТО і членам родин загиблих в АТО військовослужбовців, із них майже 4,3 тис. га – землі сільськогосподарського призначення державної власності.

Відповідна інформація про дані земельні ділянки представлена у вигляді довідкових альбомів – атласів з картографічним матеріалом по окремих масивах/земельних ділянках у відповідних районах в розрізі сільських рад та міст обласного значення які опубліковані на веб – сторінці Головного управління.

В області планомірно проводиться робота щодо подальшого резервування земельних ділянок за рахунок земель державної чи комунальної власності учасникам АТО та членам родин загиблих в АТО військовослужбовців.

З метою оновлення інформації на веб – сторінці Головним управлінням запроваджено щотижневе внесення відповідних змін.

З метою налагодження координаційної роботи з питання виділення земельних ділянок учасникам АТО в області, територіальними органами Держгеокадастру у районах та містах обласного значення визначені відповідальні спеціалісти по наданню консультативної допомогти учасникам АТО щодо реалізації права на відповідні земельні ділянки та здійснення координаційної роботи.

Відповідні списки зазначених спеціалістів опубліковані на веб – сторінці Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.

 

Вимоги чинного законодавства щодо отримання земельних ділянок, зокрема учасниками АТО та членами родин загиблих учасників АТО

 

Набуття права на земельні ділянки учасниками АТО та членами родин загиблих в АТО військовослужбовців реалізується на загальних підставах згідно вимог чинного законодавства, зокрема ст. 116, 118, 121 Земельного кодексу України.

Відповідно до частини 14 ст. 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” учасникам бойових дій (статті 5, 6) встановлено пільги, зокрема щодо першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

У відповідності до ст. 116 Земельного кодексу України (далі – Кодекс) громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.

Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.

Згідно ст. 121 громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

в) для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара;

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

ґ) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування передбачені ст. 122 Кодексу.

Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для індивідуального дачного будівництва.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (Держгеокадастр України) та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у користування для всіх потреб.

 

Порядок отримання земельних ділянок, зокрема учасниками АТО та членами родин загиблих учасників АТО

 

У відповідності до статті 118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб’єктами господарювання, що є розробниками документації із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 1861 Кодексу.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом – після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є одночасно рішенням про передачу зазначеної земельної ділянку у власність або у користування.

Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

 

Питання фінансування робіт по розробці документації із землеустрою

 

Законом України «Про землеустрій» визначено, що взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Замовники документації із землеустрою мають право, зокрема: доручати розробникам виконання робіт із землеустрою, визначати   строк   виконання робіт і порядок розгляду документації із землеустрою, визначати за погодженням із розробником документації із землеустрою вартість робіт із землеустрою і порядок їх оплати та зобов’язані надавати вихідну документацію, необхідну для виконання робіт із землеустрою та прийняти виконані роботи і оплатити їх.

Замовники документації із землеустрою за рахунок власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору.

В свою чергу розробники документації із землеустрою мають право, зокрема: виконувати роботи із складання документації із землеустрою; погоджувати із замовником: наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою, строк виконання робіт, їх вартість і порядок оплати та зобов’язані виконувати всі умови договору.

Фінансування робіт із землеустрою здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів юридичних осіб, громадян та інших джерел, не заборонених законом.

Фінансування робіт із землеустрою, зокрема розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється за рахунок коштів громадян а також можуть бути профінансовані за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

За ініціативи Держгеокадастру України в області проведеного аналіз кошторисної вартості, запропонованої державними підприємствами області – розробниками документації із землеустрою, та визначено оптимальну кошторисну вартість від 1818,38 грн. до 2326,66 грн. землевпорядних робіт по розробці землевпорядної документації щодо безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, зокрема учасникам АТО

З метою здешевлення виготовлення документації із землеустрою, направлено відповідного листа до облдержадміністрації з проханням доручити департаменту фінансів облдержадміністрації запропонувати органам місцевого самоврядування включити у видатки місцевих бюджетів на 2016 рік, кошти на компенсацію (доплату) вартості землевпорядної документації учасникам АТО.

 

Набуття права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документу

Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за заявою особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи.

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги.

Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.

Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 №868 «Про затвердження порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, зокрема на земельні ділянки, є:

  • укладений в установленому законом порядкудоговір, предметом якого є нерухоме майно, права щодо якого підлягають державній реєстрації, або речове право на нерухоме майно чи його дублікат,
  • свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане державним реєстратором відповідно до закону;
  • державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку або державний акт на право постійного користування землею.

У випадках, установлених законом Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, державний реєстратор органу державної реєстрації прав після прийняття рішення про державну реєстрацію права власності, відкриття відповідного розділу Державного реєстру прав та/або внесення записів до зазначеного Реєстру формує свідоцтво про право власності на нерухоме майно.

 

Порядок дій для отримання земельних ділянок

 

Для допомоги учасникам АТО в отриманні земельних ділянок розроблена покрокова схема дій «Порядок передачі земельних ділянок державної або комунальної власності учасникам АТО»

Перш за все учасникам АТО або членам родин загиблих учасників АТО необхідно визначитися в портебі на отримання земельної ділянки а також визначитися із місцем її розташування та видом цільового призначення.

З метою отримання земельних ділянок у власність необхідно подати клопотання:

– для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва за межами населених пунктів – до Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області через територіальні органи на місцях за місцем розташування земельної ділянки;

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), будівництва індивідуальних гаражів – у відповідну сільську, селищну або міську раду за місцем розташування земельної ділянки.

Крім того звертаємо увагу що з метою надання прозорості земельних відносин для перегляду всіх бажаючих відкрито Публічну кадастрову карту, яка містить публічну кадастрову інформацію про земельні ділянки України.

Для загального доступу викладені усічені дані з Державного земельного кадастру, визначені як публічні: місце розташування ділянки, її межі, кадастровий номер, площа, форма власності та цільове призначення. Перегляд зазначеної інформації можливий на публічній кадастровій карті України.

Перегляд  інформації щодо зарезервованих земельних ділянок учасникам АТО або членам родин загиблих учасників АТО у вигляді довідкових альбомів – атласів з картографічним матеріалом по окремих масивах/земельних ділянках у відповідних районах в розрізі сільських рад та міст обласного значення можливий веб – сторінці Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області.