Державними кадастровими реєстраторами за квітень місяць на території Полтавської області було опрацьовано заяв про:

реєстацію земельної ділянки – відпрацьовано (позитивно) – 5566;

надання відомостей з ДЗК – відпрацьовано (позитивно) – 5360;

внесення виправлених відомостей до ДЗК – 2169, відпрацьовано (позитивно) – 1783;

внесення до ДЗК відомостей/змін до відомостей – 263, відпрацьовано (позитивно) – 220.

У середньому упродовж тижня спеціалісти землевпорядної служби

розглядають більше  тисячі  заяв із ведення кадастру.

Спеціалісти структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області під час розгляду заяв перевіряють актуальність даних про земельні ділянки. Всі необхідні відомості вносяться до Державного земельного кадастру.

Довідково:

Державний земельний кадастр – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення та  обмеження у використанні. Кадастр містить дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл між власниками та користувачами.

Система Державного земельного кадастру дає можливість оперативно отримувати необхідну інформацію про земельні ділянки на всій території України. Відомості до цієї бази даних вносяться, перевіряються, систематизуються та впорядковуються за єдиними, чітко визначеними правилами. Завдяки використанню при адмініструванні Державного земельного кадастру сучасних інформаційних технологій, відомості про землі є доступними як фахівцям, що працюють в сфері земельних відносин, так і зовнішнім користувачам, коло яких буде розширюватись.