Станом  на  01 лютого 2019 року підготовлено  152 висновки  державної експертизи землевпорядної документації, з них обов’язкової форми – 152 ( 100 %).

Із загальної кількості перевіреної проектної документації підготовлено висновків з оцінкою:

«позитивно» – 34 ( 22 %);

«повернуто на доопрацювання» – 118 ( 78 %).

Із загальної кількості підготовлених висновків державної землевпорядної експертизи по видах робіт із землеустрою складають:

– проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок – 152 ( 100 %).

За здійснення державної експертизи до державного бюджету станом 01 лютого 2019 року надійшло 16 798 тис. грн.

Відділом розглянуто та підготовлено 2 супровідних листа з метою проходження державної експертизи щодо об’єктів обов’язкової експертизи у відповідності до п.4.1.1. Наказу Держкомзему України ¨Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації¨ від 03.12.2004 № 391 (зареєстровано в Мін’юсті 21.12.2004 за № 1618/10217)  до  Держгеокадастру (м.Київ) відповідно до компетенції.

Довідково:

Державна експертиза землевпорядної документації – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об’єктів експертизи на предмет їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо об’єктів експертизи.

Об’єктами державної експертизи є документація із землеустрою та документація з оцінки земель, види яких визначені законом, а також матеріали і документація державного земельного кадастру.