Згідно з частиною 2 статті 34 Земельного кодексу України органи виконавчої влади та місцевого самоврядування можуть створювати на землях, що перебувають у власності держави чи територіальної громади громадські пасовища.

З метою визначення чіткого механізму створення громадських пасовищ за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності напрацьовано покрокову схему дій представників територіальної громади, вичерпний перелік необхідних документів і т. ін.

 1. Визначення уповноваженої особи, на яку покладаються обов’язки щодо організації та документального оформлення випасання худоби селян за рахунок земель запасу державної або комунальної власності.
 2. Розробка Положення про громадські пасовища.
 3. Звернення уповноваженої особи у місцеву раду з клопотанням про створення громадського пасовища.
 4. Прийняття відповідного рішення органу місцевого самоврядування про створення громадського пасовища.
 5. Звернення органу місцевого самоврядування (або уповноваженої особи) до розпорядника земель (Головне управління Держгеокадастру) з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки.

До клопотання додається:

– викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки в межах території сільської ради та її площа;

– копію свідоцтва з ЄДРПОУ;

– копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (сільської ради);

– рішення сільської ради про створення громадського пасовища;

– довідку про наявне поголів’я худоби станом на перше число першого місяця поточного року;

– розрахунок потреби в площі земельних ділянок для створення громадських пасовищ у розрізі населених пунктів сільської ради;

– документи уповноваженої особи, що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської ради.

 1. Отримання рішення (наказу) про дозвіл на розробку документації із землеустрою на бажану земельну ділянку.
 2. Замовлення органу місцевого самоврядування (або уповноваженої особи) робіт по формуванню земельної ділянки для створення громадського пасовища як об’єкта права через розробку відповідної документації із землеустрою в розробника документації із землеустрою, який має сертифікованих спеціалістів для виконання таких робіт. На даній стадії за клопотанням розробника документації із землеустрою здійснюється процедура реєстрації в національній кадастровій системі.
 3. Звернення органу місцевого самоврядування (або уповноваженої особи) з відповідним клопотанням до структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру відповідного району за місцем знаходження земельної ділянки про отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

До клопотання додається оригінал погодженого проекту землеустрою (разом із позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації, якщо вона підлягає обов’язковій державній експертизі) та електронний документ (обмінний файл).

 1. Звернення органу місцевого самоврядування (або уповноваженої особи) з відповідним клопотанням до розпорядника земель (Головне управління Держгеокадастру) з клопотанням про затвердження розробленого проекту землеустрою і надає до нього:

До клопотання додається :

– оригінал проекту землеустрою;

– витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

– позитивний висновок державної експертизи — в разі необхідності її проведення;

– доручення про отримання наказу уповноваженій особі, завірене у установленому законодавством порядку (в разі потреби).

 1. Отримання рішення (наказу) про затвердження документації із землеустрою та передачу зазначеної земельної ділянки у власність територіальної громади.
 2. Прийняття відповідного рішення органу місцевого самоврядування про прийняття у комунальну власність земельної ділянки для створення громадського пасовища.
 3. Звернення уповноваженого від органу місцевого самоврядування з відповідною заявою до центру надання адміністративних послуг (за місцем розташування земельної ділянки) про видачу інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно органу місцевого самоврядування на земельну ділянку.

Разом із заявою подаються:

– копія свідоцтва з ЄДРПОУ;

– копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (сільської ради);

– копія витягу з Державного земельного кадастру;

– копія наказу про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

– документи, що підтверджують можливість діяти в інтересах сільської (селищної) ради, завірені належним чином.

– акти прийому-передачі земельної ділянки із земель державної власності в комунальну власність.

Лише по завершенню вищезазначеної процедури земельна ділянка переходить з державної власності у комунальну і громадські пасовища вважаються створеними.

Контроль за користуванням пасовищем на землях комунальної власності здійснює місцева рада.