Основні посадові обовязки:

 1. Забезпечення контролю за:

відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій;

відображенням у документах достовірної інформації та у повному обсязі інформації  про господарські операції і результати діяльності;

використанням фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

за правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

перерахування податків і зборів, передбачених законодавством (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

проведення у встановлені строки інвентаризації основних засобів, інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу і точне відображення її результатів.

 1. Забезпечення роботи щодо:

своєчасного та в повному обсязі нарахування заробітної плати, матеріального забезпечення застрахованим особам по листкам непрацездатності та інших розрахунків з працівниками у відповідності з наказами та табелями робочого часу;

нарахування та виплати додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведення розрахунків з військовими комісаріатами по відшкодуванню витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов’язаним, призваним на збори, військову службу;

проведення розрахунків з підзвітними особами по коштам, виданим на відродження;

вдосконалення автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

 1. Участь:

у розробленні проектів положень, інструкцій щодо бухгалтерського обліку;

проведення економічного аналізу діяльності Головного управління.

 1. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 2. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, звітності до органів фіскальної служби.
 3. Запобігання виконання негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньо – господарських резервів.
 4. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб,запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію, надає роз’яснення з питань, що належать до компетенції фінансового управління.
 5. Виконання інших обов’язків, визначених у Положенні про структурний підрозділ та за рішенням безпосереднього керівника виконує посадові обов’язки іншого державного службовця цього структурного підрозділу у зв’язку з його тимчасовою відсутністю.

 

 Обов’язкові вимоги: 

 • громадянство України;
 • наявність вищої освіти ступеня не нижче магістра;
 • досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б”чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
 • вільне володіння державною мовою.

 

 Умови відбору та призначення на посаду:

 • призначення на посаду строкове до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Ми чекаємо на резюме кандидатів на електронну адресу: dkzrcadri@ukr.net.

За результатами опрацювання резюме, відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду.

У разі виникнення запитань звертатися за телефоном (0532) 64 12 42.