Довідкова інформація

Відповідно до Закону України ¨Про адміністративні послуги¨, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 року №835 ¨Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг¨, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р ¨Деякі питання надання  адміністративних послуг виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг¨, наказу Держземагентсва України від 25.12.2014 №435 ¨Про надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг¨, наказу Держгеокадастру  від 08.10.2015 №594 ¨Про затвердження Примірних інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, які надаються територіальними органами Держгеокадастру¨ та наказів Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області  від 02.03.2016 р. № 27 ¨Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг¨ та від 09.09.2016 р. №280  ¨Про затвердження Інформаційних та Технологічних карток адміністративних послуг, що надаються відділом з надання адміністративних послуг Полтавської райдержадміністрації¨ прийом документів та видачу висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об´єктів:

– які підлягають обов´язковій ( первинній, повторній, додатковій) державній експертизі здійснюється виключно через центр надання адміністративних послуг Полтавської міської ради та у відповідності до Технологічної  та Інформаційної карток адміністративної послуги.

Місцезнаходження  центру надання  адміністративних послуг Полтавської міської ради:

м.Полтава, вул.Соборності, 36,  кабінет №11, 13, 14, тел. (0532)60-63-70,  7-53-05;  e-mail: dozvolu@rada-poltava.gov.ua, веб-сайт:dc.rada-pjltava.gov.ua.

які підлягають добровільній, вибірковій ( первинній, повторній, додатковій) державній експертизі здійснюється виключно через відділ з питань надання адміністративних послуг Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області у відповідності до Технологічної  та Інформаційної карток адміністративної послуги.

Місцезнаходження  відділу з питань надання адміністративних послуг Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області:

м.Полтава, вул.Шевченка, 7, (0532) 2-14-07; e-mail: tsnapplrn@yandex.ua;  веб-сайт: http://poltava.adm-pl.gov.ua.

Прийом документів на підготовку супровідних листів для здійснення державної експертизи  Держгеокадастром (м.Київ)  відповідно до компетенції (згідно вимог п. 4.1.1  та п. 2.7 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації (затвердженої наказом Держкомзему України  від 03.12.2004 №391, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 року за № 1618/10217)  та  на усунення зауважень, виявлених  в результаті державної експертизи здійснюється у Головному управлінні Держгеокадастру у Полтавській області за адресою м.Полтава, вул.Уютна,23, тел.(0532) 56-17-53, e-mail:expertpoltava@ukr.net.

 

Вимоги до об’єкту експертизи (документації)

Для проведення державної експертизи замовником подаються оригінали відповідної документації та матеріали. У разі, якщо окремі документи та матеріали об’єкта експертизи за своїм статусом не можуть бути надані в оригіналі, вони додаються у посвідчених, у встановленому порядку, копіях.

Реєстрація об’єктів державної експертизи здійснюється при умові виконання вимог п. п. 3. 3. 2. Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, яка затверджена наказом Держкомзему  України від 03.12.2004 року № 391 та зареєстрована в Міністерстві Юстиції України 21.12.2004 року за  № 1618/10217.

Усі основні документи і матеріали, додані до об´єкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:

передбачені законодавством погодження в паперовому вигляді повинні бути підписані керівником відповідального органу та скріплені його печаткою. В електронній формі документи засвідчуються електронним цифровим підписом керівника відповідального органу;

  • графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;
  • кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;
  • кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений підписом і печаткою розробника об´єкта експертизи;
  • кожен аркуш документів в паперовому вигляді повинен бути засвідчений підписом  і печаткою (за наявності) розробника об»єкта експертизи, а також підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера – землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою. В електронній формі документи засвідчуються електронними цифровими підписами розробника об»єкта експертизи та сертифікованого інженера –землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;
  • документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об´єкта експертизи;

 

При виконанні цих вимог об´єкт державної експертизи підлягає реєстрації.

В іншому випадку документація  повертається  замовнику на доопрацювання без реєстрації.