Прийом документів щодо:

 – видачі адміністративної послуги «Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації» здійснюється через центр надання адміністративних послуг Полтавської міської ради та у відповідності до Інформаційної та Технологічної карток адміністративної послуги.

Місцезнаходження  Центру надання  адміністративних послуг 

 Полтавської міської ради:

м.Полтава, вул.Соборності, 36,  кабінет №11, 13, 14;    тел.(0532) 60-63-70, (0532) 56-15-56, (0532) 52-56-10;  e-mail: upravlinnya@cnap-pl.gov.ua;

веб-сайт: cnap-pl.gov.ua.

       Прийом документів щодо:

видачі адміністративної послуги «Проведення добровільної державної  експертизи землевпорядної документації, а також вибіркової державної експертизи землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку)»;

підготовки супровідних листів для здійснення державної експертизи  Держгеокадастром (м.Київ)  відповідно до компетенції (згідно вимог п. 4.1.1  та п. 2.7 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації (затвердженої наказом Держкомзему України  від 03.12.2004 №391, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2004 року за № 1618/10217);

здійснення контролю за усуненням зауважень, викладених у висновку державної експертизи землевпорядної документації

здійснюється у Головному управлінні Держгеокадастру у Полтавській області за адресою:  м.Полтава, вул.Уютна,23; тел. (0532) 56-00-36, (0532) 54 – 57 – 63; e – mail: expertpoltava@ukr.net; веб-сайт: http://plzem.in.ua/

Вимоги до об’єкту експертизи (документації)

Для проведення державної експертизи замовником подаються оригінали відповідної документації та матеріали. У разі, якщо окремі документи та матеріали об’єкта експертизи за своїм статусом не можуть бути надані в оригіналі, вони додаються у посвідчених, у встановленому порядку, копіях.

Реєстрація об’єктів державної експертизи здійснюється при умові виконання вимог п. п. 3. 3. 2. Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, яка затверджена наказом Держкомзему  України від 03.12.2004 року № 391 та зареєстрована в Міністерстві Юстиції України 21.12.2004 року за  № 1618/10217.

Усі основні документи і матеріали, додані до обʼєкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:

передбачені законодавством погодження в паперовому вигляді повинні бути підписані керівником відповідального органу та скріплені його печаткою. В електронній формі документи засвідчуються електронним цифровим підписом керівника відповідального органу;

графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів; 

кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;

кожен аркуш документів в паперовому вигляді повинен бути засвідчений підписом і печаткою (за наявності) розробника об’єкта експертизи, а також підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою. В електронній формі документи засвідчуються електронними цифровими підписами розробника об’єкта експертизи та сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи.

При виконанні цих вимог об´єкт державної експертизи підлягає реєстрації.

В іншому випадку документація  повертається  замовнику на доопрацювання без реєстрації.