Відповідно до норм статті 26 Закону України «Про землеустрій» (далі – Закон) взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Також статтею 28 Закону встановлено, що розробники документації із землеустрою зобов’язані:

а) дотримуватися законодавства України, що регулює земельні відносини, а також  державних  стандартів, норм і правил  при здійсненні землеустрою;

б) інформувати зацікавлених осіб про здійснення землеустрою;

в) виконувати всі умови договору;

г) виконувати роботи із складання документації із землеустрою у строк,  передбачений  договором.

Розробники документації із землеустрою несуть відповідно до закону  відповідальність за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених цією документацією.

У разі невиконання або неналежного виконання умов договору при здійсненні землеустрою, розробники документації із землеустрою несуть відповідальність, передбачену договором і законом.

Згідно із статтею 70 Закону спори, що виникають при здійсненні землеустрою,  вирішуються судом.

Відповідно до вимог статті 6 Господарського кодексу України загальними принципами господарювання в Україні є заборона  незаконного втручання органів  державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.