Державними кадастровими реєстраторами з початку 2017 року на території Полтавської області було опрацьовано заяв про:

реєстацію земельної ділянки – 55622, відпрацьовано – 44776;

надання відомостей з ДЗК – 63695, відпрацьовано–61804;

внесення виправлених відомостей до ДЗК – 40124, відпрацьовано – 13878;

внесення до ДЗК відомостей/змін до відомостей – 2741, відпрацьовано – 2233.

У середньому упродовж тижня спеціалісти землевпорядної служби розглядають більше  тисячі  заяв з ведення Державного земельного кадастру.

Державні кадастрові реєстратори під час розгляду заяв перевіряють актуальність даних про земельні ділянки та вносять об’єктивні, достовірні та повні відомості до Державного земельного кадастру.

Довідково:

Державний земельний кадастр – це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення та  обмеження у використанні. Кадастр містить дані про кількісну та якісну характеристику земель, їх оцінку, розподіл між власниками та користувачами.

Система Державного земельного кадастру дає можливість оперативно отримувати необхідну інформацію про земельні ділянки на всій території України. Відомості до цієї бази даних вносяться, перевіряються, систематизуються та впорядковуються за єдиними, чітко визначеними правилами. Завдяки використанню при адмініструванні Державного земельного кадастру сучасних інформаційних технологій, відомості про землі є доступними як фахівцям, що працюють в сфері земельних відносин, так і зовнішнім користувачам, коло яких буде розширюватись.